کارت ویزیت خاص

کارت ویزیت خاص دقیقا چیست؟

به نظر شما چه نکاتی یک کارت ویزیت را خاص و ویژه می کند؟

کارت ویزیت های خاص در واقع نسبت به دیگر کارت ویزیت ها متفاوت هستند و این تفاوت در نگاه اول به چشم می آید. برای مثال کارت ویزیت های مربعی، کارت ویزیت شیشه ای، کارت ویزیت عمودی ، کارت ویزیت هایی که با قالب های خاص طراحی و چاپ می شوند همه به عنوان کارت ویزیت های خاص شناخته شده هستند.

مشاهده همه 4 نتیجه