اشتراک ویژه

با خرید یکی از پلن های اشتراک، فایل های مورد نظرتان را با کمترین قیمت دانلود نمایید

پلن برنزی

یک ماه اشتراک رایگان
تومان ۴۹
۰۰۰
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۱۰ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۵ درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن نقره ای

سه ماه اشتراک رایگان
تومان ۸۹
۰۰۰
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۲۰ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۵ درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن طلایی

شش ماه اشتراک رایگان
تومان ۱۹۸
۰۰۰
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۳۰ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۵ درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن ویژه

یک سال اشتراک رایگان
تومان ۳۴۹
۰۰۰
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه ۳۰ فایل
 • هدیه کد تخفیف ۵ درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها