اشتراک ویژه

با خرید یکی از پلن های اشتراک، فایل های مورد نظرتان را با کمترین قیمت دانلود نمایید

پلن برنزی

یک ماه اشتراک رایگان
تومان 49
000
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 10 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن نقره ای

سه ماه اشتراک رایگان
تومان 89
000
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 20 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن طلایی

شش ماه اشتراک رایگان
تومان 198
000
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 30 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن ویژه

یک سال اشتراک رایگان
تومان 349
000
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 30 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن طلایی

یک ماه اشتراک رایگان
تومان 49
000
ماهانه
 • دارای پشتیبانی
 • دانلود روزانه 30 فایل
 • هدیه کد تخفیف 5 درصد
 • دسترسی به تمامی فایل ها
منتخب